toelichting op gemeentelijke scores

Er kunnen meerdere respondenten per gemeente de vragenlijst invullen. Hoe komen we dan tot een frekwentietabel van de deelnemende gemeenten? Dat hangt af van de mate van verschil tussen de respondenten en van het soort vraag.

Wanneer er maar één respondent per gemeente is, wordt dat automatisch het ‘gemeentelijke’ antwoord. Wanneer meerdere respondenten hetzelfde antwoord geven, idem.

Bij verschillende antwoorden van respondenten over de stand van zaken in één gemeenten gaan we als volgt te werk:

  • Bij een vraag waarbij maar één keuze uit een aantal antwoorden mogelijk is (ja / nee / weet niet, etc): het ‘gemeentelijk’ antwoord is het antwoord dat in meerderheid wordt gegeven, waarbij ‘weet niet’- antwoorden niet meedoen. Bij gelijk aantal verschillende antwoorden classificeren we het gemeentelijk antwoord als ‘onduidelijk’.
  • Bij een vraag waarbij meerdere keuzes tegelijkertijd gegeven konden worden, rekenen we alleen categorieën die door minstens de helft van de respondenten zijn aangegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *